Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

   Har Stortinget sviktet?                                                         

  Oppdatert 27.12.2009                                                                                                                                                                       Foto: Bjørnar Bendiksen

 

Bivirkningsruppen har eksistert siden 1993 for å utrede pasienter som har mistenkt ”bivirkninger” fra amalgam, men også andre odontologiske produkter.

Kritikken som har blitt rettet mot Bivirkningsgruppen har hele tiden vært omfattende, og pasientgruppen har levert inn omfattende klager til Sosial -og helsedirektorat og departement, uten at noen har tatt asvar.

Siden den har vært opprettet har den kommet med sine årsrapporter. Fra pasienthold har gruppen hatt mange klengenavn som, bortforklaringsguppen, svindelgruppen osv….

Mange av klagene har vært at pasientene føler seg dårlig behandlet. Fokusen i deres arbeid har kun blitt rettet mot allergiske reaksjoner, og at de bevist har unngått den egentlige problemstillingen kvikksølvforgiftning.  Dermed har heller ingen av pasientene fått noen kvikksølvdiagnose, noe som er nødvendig både for behandling og rettigheter..

Bivirkningsgruppen som består i hovedsak av tannleger, utfører også egen forskning. Gruppens sammensetning er slik at den mangler faglig distanse til problemstillingen, og at det dermed kan stilles alvorlige spørsmålstegn ved dens habilitet.

Årsrapporten inneholder ikke noe nytt, men prøver å fremstille et seriøst bilde av seg selv.

Bjørnar Bendiksen


Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus


 

 

 

   

 

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418