Utbredelse av svineinfluensa

Regions Cumulative total  
 Oppdatert 28.07.2009 Smittede Døde
WHO Regionale tilfeller i Africa 157 0
WHO Regionale tilfeller i  Americas (AMRO) 87965 707
WHO Regionale tilfeller i Eastern Mediterranean (EMRO)  890 1
WHO Regionale tilfeller i Europe (EURO) 16556 34
WHO Regionale tilfeller i  South-East Asia (SEARO) 7358 44
WHO Regionale tilfeller i Western Pacific (WPRO) 21577 30
Total 134503 816

 

 
                                                        

  


Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus


 

 

 

 

 

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418