Søk på helsenyheter og helserelaterte saker

 

Stiller spørsmål om Bivirkningsgruppens habilitet

Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  
  

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418