Søk på helsenyheter og helserelaterte saker

 

Ønsker ikke diagnose

 

Helse og omsorgdepartementet melder at det skal det settes i gang med et nytt utredningsprosjekt av pasienter som har helseplager fra amalgam. Prosjektet kalles: ”utprøvende behandling ved eventuell mistanke om bivirkninger fra amalgam”

Pressemeldingen kom dagen etter at Jon Jæger Gåsvatn (FrP) fremsatte spørsmål om Bivirkningsgruppens habilitet i Stortinget.  

Jon Jæger Gåsvatn Stiller spørsmål om 
Bivirkningsgruppens hablitet.

Les mer>>>                                                                                                                                               


Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus

Er Bivirkningsgruppen ren svindel?


 

 

 

   

 

 

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418