Søk på helsenyheter og helserelaterte saker

 

Stiller spørsmål om Bivirkningsgruppens habilitet

Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus


Literatur - Søk  

HighWire Press
Pub -med
Medisin.no
 
 
 
 
 
 

 

Regionalt helseforetak – Helse - Vest

Helse-vest
Helse-Stavanger HF
Helse-Fonna HF
Helse Bergen HF
Helse-Førde HF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Regionalt helseforetak - Helse -Nord

Helse-Nord RHF
Helse-Finnmark HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Hålogalandssykehuset HF
       
   
    
    
 
 

 
 

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418