Tamiflu utvikler resistent influensavirus 

                                                        

  Oppdatert 29.12.2009                                                                                                                                                                       Foto: Bjørnar Bendiksen

 

De senere årene har man sett en økt resistens mot oseltamivir blant influensavirus A (H1N1) i USA, men også i resten av verden. Oseltamivir er et medikament som brukes i influensamedisinen Tamiflu. Økt resistens mot dette medikamentet vil dermed kunne føre til mer sykdom og dermed også død.

Tre studier i USA har sett på epidemiologi og behandling av influensavirus, og de har kommet frem til at resistensen blant influensavirus A (H1N1) har økt signifikant for første gang over hele verden i perioden 2007-2008.

Influensavirus A utgjør 19 % av sirkulerende influensavirus i 2007-2008 sesongen i USA. Oseltamivir resistens ble funnet blant 12,3 % av disse virusene.
Studien fant derimot ingen sammenheng mellom resistens og bruken av oseltamivir, og det viste seg også at de som fikk infeksjon av resistent virus hadde samme symptomer som de som fikk infeksjon av ikke-resistent virus.

De beste verktøy for å bekjempe influensainfeksjon er vaksine, god håndhygiene og sunn fornuft.

Bjørnar Bendiksen


Stiller spørsmål om Bivirkningsgruppens habilitet

Er Bivirkningsgruppen ren svindel?

Tamiflu utvikler resistent 
influensavirus


Helsenyheter

Hovedside med nyheter og linker til sider på helse.

Leger og nettleger

Linker til ressursider for leger og pasienter.
 
 
 

 

Tannhelse

Oversikt over forkjellige fagressurser og organisasjoner på tannhelse.

Pasientforeninger

Oversikt over de forskjellige pasientforeninger med linker til deres hjemmesider.
 
 
 

 

Alternativ medisin

Her er en oversikt over sider med de fleste typer alternativ medisin og behandling.

Kosthold/trening

Nettsider som vektlegger kosthold eller trening.
 
 
 

 

 

 

 

 

        Ansvarlig redaktør:   Bjørnar Bendiksen    Tlf: 77658418